دسته بندی نشده

سرکوبگران پنهان بازیگران پررنگ انقلاب 1401

سرکوبگران پنهان بازیگران پررنگ انقلاب 1401

سرکوبگران پنهان بازیگران پررنگ انقلاب 1401 بیش از دو ماه از سرکوب گسترده مردم آزادی خواه ایران گذشته است و در شهرهای مختلف کشور حضور نیروهای سرکوبگر چه در لباس نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و یا حتی لباس شخصی بسیار مشهود است. از طرفی صدا و سیما و رسانه های …

ادامه مطلب »