پناهندگان انگلستان

ورود 700 پناهجو از طریق کانال مانش در یک روز

کانال مانش

خبرگزاری جامعه آریایی – بریتانیا می‌گوید تنها در یک روز حدود ۷۰۰ مهاجر از طریق کانال مانش وارد این کشور شدند. فرانسه نیز از نجات دهها مهاجر از کانال مانش خبر داده است. سیمون جونز، گزارشگر بی بی سی در تویتر خبر داده که روز دوشنبه اول اگست، نیروهای ساحلی …

ادامه مطلب »