پناهندگان فرانسه

فرانسه: انتقاد کارشناسان از اظهارات وزیر داخله فرانسه

انتقاد کارشناسان از اظهارات وزیر داخله فرانسه

فرانسه: انتقاد کارشناسان از اظهارات وزیر داخله فرانسه خبرگزاری جامعه آریایی – وزیر داخله فرانسه می‌گوید که اخراج خارجی‌های مجرم از فرانسه افزایش یافته است و در آغاز سال اداری جدید، پیشنهادات تازه‌ای را در این راستا به پارلمان ارائه خواهد کرد. کارشناسان این اظهارات را غیرواقعی و فریب دهنده …

ادامه مطلب »