پناهندگان

افغان‌های فاقد مدرک در ترکیه از ترس اخراج اجباری از خانه بیرون نمی‌آیند

تسریع اخراج افغان های فاقد مدرک در ترکیه

افغان‌های فاقد مدرک در ترکیه از ترس اخراج اجباری از خانه بیرون نمی‌آیند به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از مهاجرنیوز، فعالان حقوق مهاجرین در ترکیه مدعی اند که بر بنیاد توافق ترکیه با طالبان، بازداشت و اخراج افغانان فاقد مدرک در ترکیه شدت گرفته است و حتی آنان …

ادامه مطلب »

کمک سازمان ملل به بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان

بازگشت داوطلبانه پناهجویان

کمک سازمان ملل به بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان خبرگزاری جامعه آریایی – به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، برنامه بازگشت داوطلبانه افغان ها به کشور از اول اگست آغاز می شود. قرار است از سوی این سازمان برای هر فرد بازگشت کننده مبلغ …

ادامه مطلب »

ورود ۱۲۰ مهاجر دیگر به قبرس

ورود 120 پناهنجو به قبرس

ورود ۱۲۰ مهاجر دیگر به قبرس به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی، گروهی از مهاجران دیگر توانست که وارد قبرس شود. این مهاجران از طریق لبنان و ترکیه به قلمرو اتحادیه اروپا رسیده اند. بر بنیاد معلومات رسانه های قبرس، در یک شبانه روز گذشته حدود ۱۲۰ مهاجر به سواحل شمالی …

ادامه مطلب »