آرشیو برچسب: زنان

وضعیت مبهم پناهجویان اقلیت مذهبی افغان در امارات متحده عربی

پناهجویان اقلیت های مذهبی افغان

وضعیت مبهم پناهجویان پناهجویان اقلیت مذهبی افغانی در امارات متحده عربی به گزارش خبرگزاری جامعه آریایی به نقل از محبت نیوز، هفته نامه “واشنگتن اگزمینر” گزارش داد که حدود ۱۶۰۰ نفر از اقلیت‌های مذهبی افغان، که اکثر آنان را مسیحیان تشکیل می دهند در مرکز اسکان مجدد امارات متحده عربی …

ادامه مطلب »